Instagram Reels เป็นแหล่งรวมวิดีโอสั้นๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเลือกดูความบันเทิงต่างๆ รวมถึงอัพโหลดวิดีโอของตัวเองได้อีกด้วย !!...